2010-10-31

s ö n d a g s b i l d e n . f y r t i o t r e... just nu är detta husets mest föränderliga plats ... olika utttryck näst intill varje dag ...

k r a m  // t i n a