2010-11-30

t i s d a g - i - h a l l e n


" En hall är ett rum i en byggnad eller lägenhet, vanligen ett entréutrymme från vilket dörrar och/eller trappor leder till övriga rum. En hall kan även vara en byggnad med stor volym, där försäljning av varor ske (Saluhall), där varor lagras (lagerhall), där varor tillverkas (fabrikshall) eller där produkter av olika slag utställs (utställningshall). "
(källa: Wikipedia)Hos oss är hallen ett i stort sett alltid pågående projekt. Den tycks aldrig riktigt bli färdig... och som den genomströmingsplats en hall är så är den ju föränderlig av naturen. Särskilt gällande "stökightesgrad".

Vi har emellertid turen att ha tvättstugan i direkt anslutning och där förvarar vi alla våra ytterkläder och skor, så det är i stortsett enbart gästernas kläder som hängs synligt i hallen. På ett vitt Tree.

 
 T i n a