2012-02-02

naturkraft


Som en virvelvind sveper hon förbi och ställer till med oreda i mig. Men lika snabbt har hon mojnat och ställer allt till rätta i min mammakropp. Förunderligt, underbart, utmanade och spännande att få vara förälder.


T i n a